W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym domu gościnnym Willa Skała
Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Pokoje u nas wynajmowane są na doby
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz.10.00 w dniu wyjazdu.
 3. Gość dokonując rezerwacji określa termin pobytu, co zobowiązuje do zapłaty ustalonej ceny bez względu na ewentualny późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd
 4. Rozliczenie następuje w dniu przyjazdu, nie później niż do 2 dni po przyjeździe.
 5. Opłata klimatyczna wynosi 2 zł od osoby za dobę.
 6. W Willi Skała istnieje możliwość wykupienia wyżywienia.
  Śniadania serwowane są od godziny 8.00 do 10.00.
  Obiadokolacje wydawane są od 15.00 do 18.00.
  Bar otwarty jest w godzinach od 16.00 do 22.00.
  Istnieje również możliwość dostosowania godzin wydawania posiłków do indywidualnych potrzeb.
 7. Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszt pobytu wg. obowiązujących w obiekcie stawek.
 8. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 9. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych oraz mających opłacony pobyt w Willi Skała. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg. cen obowiązujących w danym dniu. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Willi Skała, mogą przebywać na jego terenie od godz. 8:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu właściciela.
 10. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, Willa Skała nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
 11. Cisza nocna od 22:00 do 7:00 dnia następnego. Po 22-giej nie przesiadujemy po pokojach znajomych tylko idziemy do lokali, barów. Osoby przebywające na terenie obiektu Willa Skała ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy lub wymiany na nową. Za zgubienie klucza od pokoju gość zostaje obciążony opłatą w wysokości 100zł, Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia obiektu Willa Skała prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.
 12. Personel obiektu jak i właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na trenie obiektu a także żądać natychmiastowego opuszczenia Willi bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 13. W szczególności zabrania się, palenia papierosów w pokojach i na terenie obiektu Willa Skała.
 14. Willa Skała nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.
 15. Regulamin obiektu Willa Skała podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej willaskala.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta podczas czynności meldunkowych w naszym obiekcie...
  Dziękujemy za wyrozumiałość
  Życzymy miłego wypoczynku Właściciele i personel
FaLang translation system by Faboba